Подаци удружења

Друштво за очување и неговање културних традиција ПРЕЛО

ПИБ: 104989977

Бројеви рачуна у банци:
200-3046540101966-68
840-0000008537763-77

Kонтакт особе

Владимир Петровић
+381 69 33 23 179
vladimir.petrovic.pizon@gmail.com

Јелена Туцаков
+381 60 66 91 188
jelena.tucakov@gmail.com

Где се налазимо

ДОНKТ „Прело“
ул. Светог Саве 61
21238 Чуруг

Пратите нас

Пишите нам